Overige onderwerpen grammatica
geslachtsregels, zinsbouw, e.d.
Les 6: geslachtsregels deel 1
Uitlegvideo
Je leert een aantal regels om van een aantal groepen zelfstandige naamwoorden het geslacht te kunnen bepalen.
SC: GGBV9 | 15 items | hints | uitleg antwoorden
In deze oefening bepaal je m.b.v. de geslachtsregels uit de uitlegvideo van elk zelfstandig naamwoord het geslacht en vul je telkens het juiste lidwoord (der, die of das) in.
SC: 2GBWN | 15 items | hints | uitleg antwoorden
In deze oefening bepaal je m.b.v. de geslachtsregels uit de uitlegvideo van elk zelfstandig naamwoord het geslacht en vul je telkens het juiste lidwoord (der, die of das) in.
Les 11: geslachtsregels deel 2
Uitlegvideo
Je leert een paar nieuwe regels om van meer groepen zelfstandige naamwoorden het geslacht te kunnen bepalen.
SC: 9JYD9 | 15 items
In deze oefening pas je de nieuwe geslachtsregels toe en vul je bij elk zelfstandig naamwoord het juiste lidwoord (der, die of das) in.
SC: RJYEQ | 15 items
In deze oefening wordt de stof van les 6 t/m 8 en les 11 gecombineerd. Je bepaalt het geslacht van elk zelfstandig naamwoord en vult de juiste vorm van het (on)bepaald lidwoord of bezittelijk voornaamwoord in.
Les 12: het meervoud van het zelfstandig naamwoord
Uitlegvideo
Je leert een aantal richtlijnen om van bepaalde groepen zelfstandige naamwoorden zelf het meervoud te kunnen maken.
SC: 9JYF7 | 15 items
In deze oefening vul je het meervoud van de gegeven Duitse zelfstandige naamwoorden in op basis van de richtlijnen die in les 12 zijn behandeld.
SC: KJYGU | 15 items
In deze oefening vul je het meervoud van de gegeven Duitse zelfstandige naamwoorden in op basis van de richtlijnen die in les 12 zijn behandeld.
Les 28: hoofdzinnen, bijzinnen en voegwoorden
Uitlegvideo
Je leert het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde zinnen. Je leert welke voegwoorden een hoofdzin en welke voegwoorden een bijzin inleiden aan de hand van de bijzinvogel. Je leert een regel voor de juiste woordvolgorde in de bijzin.
Les 29: of - ob of oder?
Uitlegvideo
Je leert wanneer je het woordje 'of' met 'ob' vertaalt en wanneer met 'oder'.
SC: 4JZ9H | 10 items
Je vult telkens de juiste vertaling van het woordje 'of' in. Daarbij kies je steeds uit 'ob' en 'oder'.
SC: BJ2A8 | 10 items
Je vult telkens de juiste vertaling van het woordje 'of' in. Daarbij kies je steeds uit 'ob' en 'oder'.
Les 30: das of dass?
Uitlegvideo
Je leert wanneer je 'das' gebruikt en wanneer 'dass' aan de hand van een eenvoudig testje.
SC: FJ2B3 | 10 items
Je maakt telkens een keuze tussen 'das' en 'dass' op basis van een testje dat je in les 30 hebt geleerd.
SC: HJ2CY | 10 items
Je maakt telkens een keuze tussen 'das' en 'dass' op basis van een testje dat je in les 30 hebt geleerd.
SC: GJ2DY | 10 items
Je maakt telkens een keuze tussen 'das' en 'dass' op basis van een testje dat je in les 30 hebt geleerd.