Naamvallen
1e naamval - het onderwerp
Les 5: het bepaald lidwoord
Uitlegvideo
Je leert welk bepaald lidwoord (der, die, das) bij welk geslacht en het meervoud hoort.
Les 6: geslachtsregels deel 1
Uitlegvideo
Je leert een aantal regels om van een aantal groepen zelfstandige naamwoorden het geslacht te kunnen bepalen.
SC: GGBV9 | 15 items | hints | uitleg antwoorden
In deze oefening bepaal je m.b.v. de geslachtsregels uit de uitlegvideo van elk zelfstandig naamwoord het geslacht en vul je telkens het juiste lidwoord (der, die of das) in.
SC: 2GBWN | 15 items | hints | uitleg antwoorden
In deze oefening bepaal je m.b.v. de geslachtsregels uit de uitlegvideo van elk zelfstandig naamwoord het geslacht en vul je telkens het juiste lidwoord (der, die of das) in.
Les 7: het onbepaald lidwoord
Uitlegvideo
Je leert welk onbepaald lidwoord (ein, eine) bij welk geslacht hoort. Ook wordt de inhoud van les 5 nog kort herhaald.
SC: CGC36 | 15 items | hints | uitleg antwoorden
In deze oefening bepaal je aan de hand van de geslachtsregels uit les 6 van elk zelfstandig naamwoord het geslacht en vul je het juiste onbepaald lidwoord (ein of eine) in.
SC: DGDAV | 15 items | hints | uitleg antwoorden
In deze oefening bepaal je van elk zelfstandig naamwoord het geslacht en vul je het juiste bepaald (der, die of das) of onbepaald (ein of eine) lidwoord in.
Les 8: het bezittelijk voornaamwoord
Uitlegvideo
Je leert de vertalingen van de bezittelijke voornaamwoorden en je leert welke vorm bij welk geslacht en het meervoud hoort.
SC: XGDBA | 10 items | hints | uitleg antwoorden
In deze oefening bepaal je eerst het geslacht van het zelfstandig naamwoord, vertaal je vervolgens het bezittelijk voornaamwoord en vul je deze in de juiste vorm in.
SC: 3GGDZ | 12 items | hints | uitleg antwoorden
In deze oefening vul je telkens de juiste vorm van het bezittelijk voornaamwoord of van het lidwoord in. De stof van les 6 t/m 8 komen in deze oefening samen.
Les 9: het persoonlijk voornaamwoord
Uitlegvideo
Je leert hoe je een zelfstandig-naamwoordgroep (een woordgroep bestaande uit een zelfstandig naamwoord met evt. een lidwoord en een bijvoeglijk naamwoord) kunt vervangen door een persoonlijk voornaamwoord (er, sie of es).
SC: DGG22 | 10 items | hints | uitleg antwoorden
In deze oefening vervang je telkens een zelfstandig-naamwoordgroep door een persoonlijk voornaamwoord (er, sie of es). Ook in deze oefening moet je de geslachtsregels uit les 6 toepassen.
Les 11: geslachtsregels deel 2
Uitlegvideo
Je leert een paar nieuwe regels om van meer groepen zelfstandige naamwoorden het geslacht te kunnen bepalen.
SC: 9JYD9 | 15 items
In deze oefening pas je de nieuwe geslachtsregels toe en vul je bij elk zelfstandig naamwoord het juiste lidwoord (der, die of das) in.
SC: RJYEQ | 15 items
In deze oefening wordt de stof van les 6 t/m 8 en les 11 gecombineerd. Je bepaalt het geslacht van elk zelfstandig naamwoord en vult de juiste vorm van het (on)bepaald lidwoord of bezittelijk voornaamwoord in.